Wat als hoortoestellen niet meer (goed) helpen?

Hoortoestellen, zeker de nieuwste modellen, maken heel wat mensen blij. Toch zijn er bepaalde situaties die een uitdaging vormen, zoals gesprekken in groep, of luisteren naar een spreker in een ruimte met veel achtergrondlawaai en/of een slechte akoestiek. “Leg je daar niet te snel bij neer”, zegt Karlijn Clinckaert, Lapperre-audicien in Gent. “Er bestaat wel degelijk een oplossing.”

Een veelvoorkomend probleem?

“De grote meerderheid van onze klanten is tevreden, maar ik krijg toch wekelijks een vraag over hoortoestellen die in sommige situaties niet aan de verwachtingen lijken te voldoen”, vertelt Karlijn Clinckaert. “Soms heeft dat vooral te maken met de erg hoge eisen die mensen stellen aan hun eigen gehoor. Alles moet perfect binnenkomen, ook in situaties die zelfs voor goed horenden een opperste concentratie vergen. Een meeting op het werk bijvoorbeeld waar heel veel mensen aanwezig zijn, waar de voertaal Frans of Engels is, in een ruimte met een erg slechte akoestiek.” Een hoortoestel is en blijft een hulpmiddel dat geluiden versterkt. Je kan het dus niet vergelijken met een echt oor, dat op een zeer gesofisticeerde manier samenwerkt met onze hersenen om ons de juiste dingen te doen verstaan. Soms krijgt Karlijn ook vragen van klanten die kampen met een erg zwaar gehoorverlies, waarvoor hoortoestellen sowieso slechts voor een deel soelaas kunnen bieden. Maar de meeste vragen zweven ergens tussen beide extremen in. En daarvoor heeft Lapperre bijna altijd een oplossing in petto.

Wat is de oplossing?

Karlijn legt uit dat er twee soorten hulpmiddelen of accessoires zijn die een mooie aanvulling kunnen vormen op je hoortoestellen. De eerste groep bestaat uit allerlei signaleringssystemen voor thuis: een versterker voor de deurbel, een lichtgevende wekker, een trilkussen, aangepaste rookmelders, … “De tweede groep zijn communicatiehulpmiddelen: extra microfoontjes die een draadloze verbinding maken met je hoortoestellen en alle geluid er rechtstreeks naartoe streamen, zodat je alles veel beter kunt horen.” Die microfoontjes werken op basis van de Roger-technologie, legt Karlijn uit. “Die kan je vergelijken met een bluetooth-signaal, maar dan veel krachtiger. Een Roger-microfoon pikt geluiden op en stuurt ze door tot op een afstand van 50 meter. Denk aan avondlessen met een leraar die voortdurend rondloopt, waardoor het met hoortoestellen soms moeilijk wordt om alles te blijven volgen. Als je die leraar een Roger-microfoontje laat opspelden, hoor je zijn stem rechtstreeks in je hoortoestellen.” Voor zulke een-op-een-gesprekken is de Clip-on Mic geschikt. Een ander voorbeeld is de Roger Select: zowat het meest veelzijdige microfoontje uit het Lapperre-gamma. Ideaal om groepsgesprekken beter te kunnen volgen. Je kunt de Roger Select op tafel leggen, zelfs aansluiten op je tv-toestel, of vragen aan de spreker om hem rond de nek te hangen.

En cochleaire implantaten?

Een cochleair implantaat (CI) is een auditief hulpmiddel dat kan helpen wanneer de mogelijkheden van een gewoon hoorapparaat op hun grenzen stuiten. Het kan een optie zijn voor patiënten met vergevorderde of aangeboren doofheid. “Zo’n implantaat wordt via een operatie geplaatst”, zegt Karlijn. “Het is sowieso de neus-keel-oor-arts die daarover beslist en de ingreep uitvoert. De elektrode die daarbij in je binnenoor wordt geplaatst, neemt de functie van je gehoororgaan over. Je hoort vanaf dan elektrisch in plaats van akoestisch.” Dit vraagt wel enige gewenning zegt Karlijn. Bij doof geboren kinderen worden cochleaire implantaten daarom liefst zo vroeg mogelijk geplaatst, zelfs vóór de leeftijd van 1 jaar, zodat ze meteen wennen aan hun nieuwe ‘oren’.

“Er bestaan microfoontjes die een draadloze verbinding maken met je hoortoestellen en alle geluid er rechtstreeks naartoe streamen.”

Heb je ook een vraag? Je audioloog weet raad.

Deel dit artikel